STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Gdzie bezpłatnie szukać pomocy?

Poniedziałek:

Grupa Rodzinna Al – Anon „Ufność” -
Przychodnia Rejonowa nr 4 ul. Zielna 12 – godz. 17.00

Grupa „AA'”Razem”
Plebania NSJ, AL.Niepodległości 77, godz. 18.00

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18, pokój nr 12, od 8.00 – 16.00 /tel. 041 25 20 165/

Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Alkoholowych  oraz  Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Ogólna 24
zgłoszenia indywidualne od 7.30 do 15.30 /tel. 041 251 42 85/

Gminny Punkt  Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy
Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18, pokój nr 12,  16.00 – 18.30 /tel. 041 25 20 165/
–   pomoc prawnika, kuratora, psychoprofilaktyka i psychologa   

Punkt Interwencji Kryzysowej przy MOPS
MOPS ul. Sikorskiego 10, 12.00 – 18.00 /tel. 041 25 20 336/
- porady terapeuty, prawnika, pracowników socjalnych

Klub Integracji Społecznej
MOPS ul. Sikorskiego 10, 7.30 – 15.30 /tel. 041 25 28 028/

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
MOPS ul. Sikorskiego 4, godz. 7.30 – 15.30 /tel. 041 25 25 795, 041 25 25 796, 041 25 25 797/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Starostwo Powiatowe,ul. Konarskiego 20 , godz. 8.00 – 16.00, /tel. 041 25 29 350/   

Hostel dla małoletnich z opiekunem ,Zespół Placówek „Przystań”
ul. Rejowska 53, całodobowo, tel. /tel. 041 25 10 512/

Wtorek:

Grupa  „AA”  „Kamienna”-
Przychodnia Rejonowa nr 4 ul. Zielna 12 – godz. 17.00

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18, pokój nr 12, od 7.30 – 15.30 /tel. 041 25 20 165/   

Oś.Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Alkoholowych  oraz Poradnia  Zdrowia Psychicznego
ul. Ogólna 24
zgłoszenia indywidualne od 7.30 do 15.30 /tel. 041 251 42 85/

Punkt Interwencji Kryzysowej przy MOPS
MOPS ul. Sikorskiego 10, godz.12.00 – 18.00 /tel. 041 25 20 336/
–   porady terapeuty, prawnika, pracowników socjalnych

Klub Integracji Społecznej
MOPS ul. Sikorskiego 10, 7.30 – 15.30 /tel. 041 25 28 028/

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPS
ul. Sikorskiego 4, godz. 7.30 – 15.30 /tel. 041 25 25 795, 041 25 25 796, 041 25 25 797/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Starostwo Powiatowe,ul. Konarskiego 20 , godz. 8.00 – 16.00, /tel. 041 25 29 350/    

Punkt konsultacyjny prawno – psychologiczny – pierwszy i ostatni wtorek w   miesiącu,
MOPS ul. Sikorskiego 10, godz. 17.00 – 18.00

Punkt przeciwdziałania narkomanii - Stowarzyszenie  „Arka Noego”
ul. Moniuszki 18,  godz. 15.00 – 19.00, /tel. 041 252 02 49/

Hostel dla małoletnich z opiekunem , Zespół Placówek „Przystań”
ul. Rejowska 53, całodobowo, tel. /tel. 041 25 10 512/

Punkt konsultacyjny  Stowarzyszenia „Wzajemna Pomoc”
ul. Rzemieślnicza 5/8 , godz. 16.00 – 18.00 /tel. 041 25 10 063/

Środa:

Grupa  Rodzinna Al – Anon ”Uśmiech
Plebania NSJ, Al.Niepodległości 77, godz. 17.00

Grupa  „AA”  „Nadzieja”
Plebania Św. Józefa ul. Legionów 24, godz. 18.00

Grupa „Kroków”
Przychodnia Rejonowa nr 4 ul. Zielna 12 – godz. 17.00

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18, pokój nr 12, od 7.30 – 15.30 /tel. 041 25 20 165/   

Oś.Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Alkoholowych  
oraz Poradnia   Zdrowia Psychicznego ul. Ogólna 24
zgłoszenia indywidualne od 7.30 do 15.30 /tel. 041 251 42 85/

Punkt Interwencji Kryzysowej przy MOPS
MOPS ul. Sikorskiego 10, 12.00 – 18.00 /tel. 041 25 20 336/ 
–   porady terapeuty, prawnika, pracowników socjalnych

Klub Integracji Społecznej
MOPS ul. Sikorskiego 10, 7.30 – 15.30 /tel. 041 25 28 028/

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPS
ul. Sikorskiego 4, godz. 7.30 – 15.30 /tel. 041 25 25 795, 041 25 25 796, 041 25 25 797/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Starostwo Powiatowe, ul. Konarskiego 20, godz. 8.00 – 16.00, /tel. 041 25 29 350/  

Hostel dla małoletnich z opiekunem ,Zespół Placówek „Przystań
ul. Rejowska 53, całodobowo, /tel. 041 25 10 512/

Czwartek:

Klub Abstynenta : „Kamienna”
Przychodnia Rejonowa nr 4 ul. Zielna 12 – godz. 17.00 – Grupa Wsparcia

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta ul. Sikorskiego 18, pokój nr 12, od 7.30 – 15.30 /tel. 041 25 20 165/   

Oś.Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Alkoholowych  oraz Poradnia   Zdrowia Psychicznego
ul. Ogólna 24
zgłoszenia indywidualne od 7.30 do 15.30 /tel. 041 251 42 85/

Punkt Interwencji Kryzysowej przy MOPS
MOPS ul. Sikorskiego 10, 12.00 – 18.00 /tel. 041 25 20 336/

Klub Integracji Społecznej
MOPS ul. Sikorskiego 10, 7.30 – 15.30 /tel. 041 25 28 028/
- porady terapeuty, prawnika, pracowników socjalnych

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne MOPS
ul. Sikorskiego 4, godz. 7.30 – 15.30 /tel. 041 25 25 795, 041 25 25 796, 041 25 25 797/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Starostwo Powiatowe
ul. Konarskiego 20 , godz. 8.00 – 16.00, /tel. 041 25 29 350/  

Hostel dla małoletnich z opiekunem ,Zespół Placówek „Przystań”
ul. Rejowska 53, całodobowo, /tel. 041 25 10 512/

 Punkt pomocy psychologiczno – pedagogicznej przy Civitas Chrystiana
ul. Kościuszki 38, godz. 16.00 – 18.00, /tel.041 251 42 18/

Piątek:

Grupa AA „Kontakt” -
Oś.Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Alkoholowych ul. Ogólna 24 godz. 17.00

Oś.Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Alkoholowych
oraz Poradnia   Zdrowia Psychicznego
ul. Ogólna 24
zgłoszenia indywidualne od 7.30 do 15.30 /tel. 041 251 42 85/

Punkt Interwencji Kryzysowej przy MOPS
MOPS ul. Sikorskiego 10, 12.00 – 18.00 /tel. 041 25 20 336/
–   porady terapeuty, prawnika, pracowników socjalnych

Punkt przeciwdziałania narkomanii - Stowarzyszenie  „Arka Noego”
ul. Moniuszki 18,  godz. 15.00 – 19.00, /tel. 041 252 02 49/

Klub Integracji Społecznej
MOPS ul. Sikorskiego 10, 7.30 – 15.30 /tel. 041 25 28 028/

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
MOPS ul. Sikorskiego 4, godz. 7.30 – 15.30 /tel. 041 25 25 795, 041 25 25 796, 041 25 25 797/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Starostwo Powiatowe,ul. Konarskiego 20 , godz. 8.00 – 16.00, /tel. 041 25 29 350/   

Hostel dla małoletnich z opiekunem ,Zespół Placówek „Przystań”
ul. Rejowska 53, całodobowo, /tel. 041 25 10 512/

Sobota:

Grupa  AA „Razem” -
Plebania  NSJ,  AL.Niepodległości 77, godz. 18.00

Niedziela:  

Grupa  AA „Razem” -
Plebania  NSJ,  AL.Niepodległości 77, godz. 16.00, Miting otwarty

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big