STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Programy

Zdolni do wychowania

25.03.2010 odbyła się II konferencja pod hasłem „Zdolni do wychowania”. Tym razem prelegentem był prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, profesor SGGW , dyrektor Mazowieckiego Centrum Uzależnień ekspert, terapeuta, pedagog w dziedzinie uzależnień. Spotkanie poświęcone było zagrożeniom jakie niesie za sobą internet i gry komputerowe.

Organizatorami konferencji była Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc” przy współudziale Państwowej Szkoły Muzycznej oraz Wydziału Oświaty UM.

Kolejna , ostatnia konferencja z cyklu „Zdolni do wychowania” odbędzie się już w kwietniu. Wykłady poprowadzą Elżbieta Olszewska, dyrektor programowy Fundacji „Cała Polska czyta dzieciom”, współautorka książki „Z dzieckiem w świat wartości”, która mówić będzie o nauczaniu wartości, oraz Jarosław Sokołowski wykładowca akademicki, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego przy PAN, specjalista w dziedzinie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży, Prezes Stowarzyszenia Społecznego „Wzajemna Pomoc”, z wykładem „Zdolni do wychowania”.

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big