STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Programy

Program konferencji "Zdolni do wychowania"

Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko
Wydział Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Dyrektor Mazowieckiego centrum Profilaktyki Uzależnień

Ramowe założenia warsztatów edukacyjnych „Nasze dziecko w wielkiej SIECI”

Skarżysko Kamienna 25 marzec 2010

Propozycja układu czasowego: 120 minut

Struktura warsztatu (teatr pedagogiczny):

  • Wprowadzenie
  • Część I Digital Native – nowe cechy zachowań dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni
  • Część II Agresywne gry komputerowe, jako stymulator zachowań przemocowych dzieci i młodzieży
  • Część III Jak kształtować kontakt dziecka z komputerem i Internetem
  • Konkluzje pedagogiczne

Na zakończenie warsztatu osobom zainteresowanym wystawiamy imienne certyfikaty ukończenia warsztatów podnoszenia kompetencji zawodowych (pedagogicznych) – koszt certyfikatu 15 zł.

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big