STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Programy

Kolonie Firlej 2008 r.

PROGRAM ZAJĘĆ „WAKACYJNA SZKOŁA PRZETRWANIA”

FIRLEJ 2008

Zajęcia z umiejętności przetrwania -10 godz. ćwiczeń w grupach po 15osób. Każda grupa odbędzie zajęcia praktyczne z następujących zagadnień:    

Tematyka:

 • poruszanie się w terenie
 • praca z mapą i kompasem
 • poruszanie się w ciemnościach
 • rozpalanie ognia w trudnych warunkach
 • posiłek przy ognisku
 • nauka węzłów
 • pokonywanie przeszkód terenowych  
 • podstawy traperki – schronienia
 • podstawy pomocy przedmedycznej (urazy, choroby, zatrucia)
 • komunikacja z ludźmi

Zajęcia z samoobrony- 20 godz. w grupach po 15 osób

 1. trening w wodzie
 2. trening w zróżnicowanym terenie
 3. nauka obrony przed uchwytem za ręce
 4. nauka obrony przed uchwytem z tyłu
 5. nauka obrony przed uchwytem z przodu
 6. nauka obrony przed kopnięciami z przodu

Zajęcia ratownictwo wodne : 2 godz.

 • ćwiczenia w wodzie -nauka ratowania

Dodatkowo prowadzone będą zabawy i gry terenowe mające na celu zintegrowanie się dzieci.

GRY TERENOZNAWCZE –  mające na celu zintegrowanie się dzieci

MARSZ NA PRZEŁAJ

Ze szczytu wzgórza trzeba wskazać charakterystyczny przedmiot (np. samotny dom, mostek, ciekawe drzewo) znajdujący się w odległości powyżej 300 m, który po zejściu z punktu obserwacyjnego zniknie z horyzontu widzenia. Dzieci otrzymują polecenie udania się pojedynczo w wybrane miejsce. Mierzony jest łączny czas zastępu.

PO UKRYTY MELDUNEK

Grupa maszeruje przez las. Każde z dzieci gra rolę kuriera i ma zaszyfrowany meldunek. Na komendę opiekuna: „Nieprzyjaciel" wszyscy rozbiegają się i każdy ukrywa meldunek, a następnie wraca do opiekuna, który kołując oddala się. Po przejściu około 300 m mówi, że niebezpieczeństwo minęło i każdy stara się odnaleźć ukryty wcześniej meldunek. Można również zbierać meldunki ukryte przez inne osoby. Po 10 minutach opiekun zwołuje zbiórkę i sprawdza odnalezione meldunki. Za każdy odnaleziony meldunek zastęp otrzymuje punkt, zaś za meldunek innego zastępu dwa punkty.

KTO PIERWSZY DOTRZE

Grupy otrzymują koperty z mapą (szkicem), na której zaznaczona jest trasa. Każda grupa ma wyznaczoną inną drogę, lecz jednakowej odległości. Wszystkie drogi prowadzą do tego samego punktu zbornego, w którym ukryta jest chorągiewka. Wygrywa grupa, który pierwszy dotrze na wyznaczone miejsce i odnajdzie chorągiewkę.

RÓŻNYMI DROGAMI

Dla każdej grupy wyznacza się trasę przemarszu długości ok. l km, zbieżną na końcu i zaznaczoną na szkicu. Każda grupa pokonuje wyznaczoną trasę i przygotowuje po drodze zadania do wykonania dla innej grupy. Przy redagowaniu polecenia musi wziąć pod uwagę fakt, że druga grupa będzie się poruszała w przeciwnym kierunku. Po dojściu do celu grupy odpoczywają spożywając posiłek i zamieniając się trasami. W drodze powrotnej każda grupa szuka listów i wykonuje zawarte polecenia. Zwycięzcą będzie grupa, który wykona wszystkie polecenia i sam wymyśli najciekawsze i najdowcipniejsze zadania dla innych.

WILKI I SARNY

Jeden grupa to wilki, pozostałe są sarnami. Sarny kryją się w oznaczonym odcinku lasu, a wilki na dany znak wyruszają na łowy. Sarna złapana (której zerwano szarfę) odpada z gry i udaje się na miejsce zbiórki. Sarny mogą uciekać do najbliższego gospodarstwa gajowego, gdzie będą bezpieczne, zaś wilki nie mają tam wstępu. Do gajówki nie mogą wejść sarny upolowane. Zwycięża wilk, który upoluje najwięcej saren, oraz grupa saren, z którego najwięcej uratuje się ucieczką do gajowego. Zaleca się zamianę ról.

WILCZYM SZLAKIEM

Po drodze o szerokości ok. 30 m i długości 100 150 m biegają wilki. Inne zwierzęta muszą przedostać się niezauważone na drugą stronę drogi. Jedna grupy przyjmuje rolę wilków, pozostałe grają role małych bezbronnych zwierząt: zajączków, saren, owieczek. Na dany znak zwierzątka przystępują do skradania się na drugą stronę zarośniętej różnymi krzewami drogi. Zwierzę zauważone musi oddać swój identyfikator. Zwycięża zastęp, z którego najwięcej zwierząt przejdzie na druga stronę drogi. Wilk, który zdobędzie najwięcej identyfikatorów, będzie zwycięzcą.

WALKA O SZTANDAR

W lesie w odległości 500 - 600 m od siebie znajdują się dwa nieprzyjacielskie obozy.

W każdym obozie przechowywany jest sztandar (flaga lub płótno) zawieszony na wysokości, z której można po niego sięgnąć. Posterunki wartownicze są rozstawione w odległości co najmniej 50 m od sztandaru. W chwili rozpoczęcia gry z każdego obozu udają się zwiadowcy do obozu przeciwnika w celu zdobycia sztandaru. Wartownicy i zwiadowcy mogą wyeliminować członków obozu przeciwnego poprzez zerwanie szarfy z wełny. Zawiadowcy, którym udało się wejść na teren obozu przeciwnika, zabierają sztandar i próbują go przenieść na teren własnego obozu. W razie, gdy zostaną schwytani, dostaną się do niewoli, muszą oddać sztandar. Zwycięża zespół, który w chwili zakończenia gry posiada dwa sztandary.

OBRONA LINII KOLEJOWEJ

Droga o długości ok. 500 m jest ochraniana przez chodzące po niej patrole oraz posterunki ukryte w odległości 30 40 m. Na umówiony sygnał w kierunku drogi udają się partyzanci w celu umieszczenia na niej ładunków wybuchowych. Partyzanci mogą być schwytani przez ochronę na drodze lub w lesie. Na dowód wyeliminowania z gry schwytanych przeciwnik zrywa z nich szarfę lub opaskę. Partyzanci, którzy dotarli do drogi (linii kolejowej), zakładają opaskę na drzewo lub słupie i wycofują się. Zwycięża zastęp, z którego więcej osób wykonało zadanie. Grę powtarza się, zmieniając role. Nie można jej przeprowadzać na czynnych torach kolejowych.

Ponadto: do współrealizacji zaproszone zostaną n/w instytucje:

 • odbędzie się szkolenie z zakresu p.poż. Szkolenie przeprowadzi Państwowa Straż Pożarna
 • odbędą się zajęcia z Policją. Tematem spotkań będzie: „ Bezpieczne kolonie”
 • odbędzie się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzi pielęgniarka dyplomowana.

Przez cały czas trwania turnusu przewidywane są zajęcia kulturalno-oświatowe (teatrzyki, występy dzieci, przedstawienia, ognisko, zajęcia sportowe, wycieczka do Nałęczowa i Kazimierza n/Wisłą – rejs statkiem po Wiśle.)

 

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big