STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Programy

Zrealizowane przedsięwzięcia przez Zarząd Stowarzyszenia w okresie lipiec, sierpień, wrzesień, październik 2005 r.

 1. Przygotowano plan pracy.
 2. Sporządzono oferty do Stowarzyszenia "Wspólnie Pomagamy" w Kielcach, na trzy osoby.
 3. Podpisano umowy na realizację zadania ze Stowarzyszeniem „Wspólnie Pomagamy” na kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na: - rehabilitację i leczenie Dominika Kalwasińskiego; - rehabilitację i leczenie Irminy Sykuły – poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
 4. Sporządzono ponowną ofertę na pomoc dla dziecka chorego na białaczkę lat 7 – Paulina Miernik, na kwotę 5.000 zł. Pieniądze zostały przyznane, umowa podpisana.
 5. Zawarto porozumienie z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” w sprawie wspólnego prowadzenia świetlicy środowiskowej w dzielnicy Dolna Kamienna.
 6. Sporządzono pismo do Urzędu Miasta w sprawie zatrudnienia pedagoga do świetlicy.
 7. Uruchomiono świetlicę środowiskową na Kamiennej.
 8. Przeprowadzono rozmowy ze Stowarzyszeniem „Przedsiębiorcy Skarżyska” w sprawie przejęcia patronatu nad świetlicą.
 9. Pozyskano sponsorów w osobach: Grzegorza Miernika, Jana Kulińskiego, Zdzisława Kobierskiego, Mieczysława Sadzy, Elżbiety Kosztowniak, które to osoby od dnia 01.11.2005 będą partycypować w kosztach dożywiania dzieci ze świetlicy.
 10. Przeprowadzono rozmowy i ustalono termin na 27.05.2005 rok zorganizowania balu charytatywnego na rzecz dzieci przez w/w Stowarzyszenie pod patronatem parlamentarzystów w osobach: Michała Okły – Senatora RP i Krzysztofa Grzegorka – Posła na Sejm RP, wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wzajemna Pomoc”.
 11. Podjęto działania z Urzędem Miasta w celu uruchomienia środowiskowego domu samopomocy typu „B” – działania w toku.
 12. Zakończono urządzanie biura, zainstalowano telefon nr. 0-41 251 00 63.
 13. Zorganizowano Walne Zebranie, na którym wytypowano kandydatów do wyróżnienia Powiatowe Dęby w osobach – Joanna Robakowska i Piotr Gadecki.
 14. Aktualnie trwają prace przy opracowywaniu oferty programowej do otwartego konkursu ofert, organizowanego przez MSWiA – ochrona przed molestowaniem, wykorzystywaniem i przemocą. Taką ofertę opracowuje Pani Katarzyna Bilska oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
 15. Podjęto działania w kierunku utworzenia Centrum Kształcenia Psychologiczno-Pedagogicznego. Przeprowadzono wstępną rozmowę z Panem Cezarym Cioskiem z propozycją zajęcia się tą działalnością.
 16. Na bieżąco prowadzono działalność charytatywną, którą organizowała bezpośrednio Pani Joanna Robakowska.

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big