STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Programy

Miejska Dżungla - Rejów 2007 r.

Cel:

Projekt ma na celu zorganizowanie  dzieciom wypoczynku oraz nauczenie ich bezpiecznego poruszania się w różnych  warunkach i sytuacjach. Ma wyrobić w dzieciach poczucie pewności zachowania, poczucie własnej wartości, dać możliwość rozwoju swoich umiejętności. Pozwolić uwierzyć we własne możliwości i pokonać słabości.

Zajęcia z umiejętności przetrwania -10 godz. ćwiczeń  w grupach po 20 osób. Każda grupa codziennie w dniach 24.06 do 30.06 odbędzie zajęcia praktyczne z następujących zagadnień:     5gr x 5spot x 2godz

Tematyka:

 1. poruszanie się w terenie
 2. praca z mapą i kompasem
 3. poruszanie się w ciemnościach
 4. rozpalanie ognia w trudnych warunkach
 5. posiłek przy ognisku
 6. nauka węzłów
 7. pokonywanie przeszkód terenowych
 8. podstawy traperki – schronienia
 9. podstawy pomocy przedmedycznej (urazy, choroby, zatrucia)
 10. komunikacja z ludźmi

Zajęcia z  samoobrony- 20 godz - 4gr x 5 spot x 4 godz

 1. Trening w wodzie
 2. Trening w zróżnicowanym terenie
 3. Nauka obrony przed uchwytem za ręce
 4. Nauka obrony przed uchwytem z tyłu
 5. Nauka obrony przed uchwytem z przodu
 6. Nauka obrony przed kopnięciami z przodu

Zajęcia ratownictwo wodne : 2 godz – 5 gr x 2 spot x 1 godz - ćwiczenia w wodzie - nauka ratowania

Dodatkowo prowadzone będą zabawy i gry terenowe mające na celu zintegrowanie się dzieci.

GRY TERENOZNAWCZE –  mające na celu zintegrowanie  się dzieci

MARSZ NA PRZEŁAJ

Ze szczytu wzgórza trzeba wskazać charakterystyczny przedmiot (np. samotny dom, mostek, ciekawe drzewo) znajdujący się w odległości powyżej 300 m, który po zejściu z punktu obserwacyjnego zniknie z horyzontu widzenia. Dzieci otrzymują polecenie udania się pojedynczo w wybrane miejsce. Mierzony jest łączny czas zastępu.

PO UKRYTY MELDUNEK

Drużyna maszeruje przez las. Każde z dzieci gra rolę kuriera i ma zaszyfrowany meldunek. Na komendę opiekuna: „Nieprzyjaciel" wszyscy rozbiegają się i każdy ukrywa meldunek, a następnie wraca do opiekuna, który kołując oddala się. Po przejściu około 300 m mówi, że niebezpieczeństwo minęło i każdy stara się odnaleźć ukryty wcześniej meldunek. Można również zbierać meldunki ukryte przez inne osoby. Po 10 minutach drużynowy zwołuje zbiórkę i sprawdza odnalezione meldunki. Za każdy odnaleziony meldunek zastęp otrzymuje punkt, zaś za meldunek innego zastępu dwa punkty.

KTO PIERWSZY DOTRZE

Zastępy otrzymują koperty z mapą (szkicem), na której zaznaczona jest trasa. Każdy zastęp ma wyznaczoną inną drogę, lecz jednakowej odległości. Wszystkie drogi prowadzą do tego samego punktu zbornego, w którym ukryta jest chorągiewka. Wygrywa zastęp, który pierwszy dotrze na wyznaczone miejsce i odnajdzie chorągiewkę.

RÓŻNYMI DROGAMI

Dla każdego zastępu wyznacza się trasę przemarszu długości ok. 1 km, zbieżną na końcu i zaznaczoną na szkicu. Każdy z zastępów pokonuje wyznaczoną trasę i przygotowuje po drodze zadania do wykonania dla innego zastępu. Przy redagowaniu polecenia musi wziąć pod uwagę fakt, że drugi zastęp będzie się poruszał w przeciwnym kierunku. Po dojściu do celu zastępy odpoczywają spożywając posiłek i zamieniając się trasami. W drodze powrotnej każdy zastęp szuka listów i wykonuje zawarte polecenia. Zwycięzcą będzie zastęp, który wykona wszystkie polecenia i sam wymyśli najciekawsze i najdowcipniejsze zadania dla innych.

WILKI I SARNY

Jeden zastęp to wilki, pozostałe są sarnami. Sarny kryją się w oznaczonym odcinku lasu, a wilki na dany znak wyruszają na łowy. Sarna złapana (której zerwano szarfę) odpada z gry i udaje się na miejsce zbiórki. Sarny mogą uciekać do najbliższego gospodarstwa gajowego, gdzie będą bezpieczne, zaś wilki nie mają tam wstępu. Do gajówki nie mogą wejść sarny upolowane. Zwycięża wilk, który upoluje najwięcej saren, oraz zastęp saren, z którego najwięcej uratuje się ucieczką do gajowego. Zaleca się zamianę ról.

WILCZYM SZLAKIEM

Po drodze o szerokości ok. 30 m i długości 100 150 m biegają wilki. Inne zwierzęta muszą przedostać się niezauważone na drugą stronę drogi. Jeden zastęp przyjmuje rolę wilków, pozostałe grają role małych bezbronnych zwierząt: zajączków, saren, owieczek. Na dany znak zwierzątka przystępują do skradania się na drugą stronę zarośniętej różnymi krzewami drogi. Zwierzę zauważone musi oddać swój identyfikator. Zwycięża zastęp, z którego najwięcej zwierząt przejdzie na druga stronę drogi. Wilk, który zdobędzie najwięcej identyfikatorów, będzie zwycięzcą.

WALKA O SZTANDAR

W lesie w odległości 500 - 600 m od siebie znajdują się dwa nieprzyjacielskie obozy. W każdym obozie przechowywany jest sztandar (flaga lub płótno) zawieszony na wysokości, z której można po niego sięgnąć. Posterunki wartownicze są rozstawione w odległości co najmniej 50 m od sztandaru. W chwili rozpoczęcia gry z każdego obozu udają się zwiadowcy do obozu przeciwnika w celu zdobycia sztandaru. Wartownicy i zwiadowcy mogą wyeliminować członków obozu przeciwnego poprzez zerwanie szarfy z wełny. Zawiadowcy, którym udało się wejść na teren obozu przeciwnika, zabierają sztandar i próbują go przenieść na teren własnego obozu. W razie, gdy zostaną schwytani, dostaną się do niewoli, muszą oddać sztandar. Zwycięża zespół, który w chwili zakończenia gry posiada dwa sztandary.

OBRONA LINII KOLEJOWEJ

Droga o długości ok. 500 m jest ochraniana przez chodzące po niej patrole oraz posterunki ukryte w odległości 30 40 m. Na umówiony sygnał w kierunku drogi udają się partyzanci w celu umieszczenia na niej ładunków wybuchowych. Partyzanci mogą być schwytani przez ochronę na drodze lub w lesie. Na dowód wyeliminowania z gry schwytanych przeciwnik zrywa z nich szarfę lub opaskę. Partyzanci, którzy dotarli do drogi (linii kolejowej), zakładają opaskę na drzewo lub słupie i wycofują się. Zwycięża zastęp, z którego więcej osób wykonało zadanie. Grę powtarza się, zmieniając role. Nie można jej przeprowadzać na czynnych torach kolejowych.

Ponadto:

24.06  godz. 16.00  odbędzie się szkolenie z zakresu p.poż. Szkolenie przeprowadzi Państwowa Straż Pożarna

25.6 godz.11.00 oraz  16.00 odbędą się  zajęcia z Policją; Tematem spotkań będzie: „Bezpieczny wypoczynek”

26.06 o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzi Pogotowie Ratunkowe

26.06 w godz. 10.00 oraz 15.00 odbędzie się pokaz psów służbowych Policji oraz zajęcia na  temat „Jak zachować się w kontakcie z psem”

27.06. w godz. 11.00 oraz 16.00 odbędzie  pokaz psów służbowych Służby Ochrony Kolei oraz  zajęcia na temat” Bezpieczeństwo w podróży pociągiem”   

Przez cały czas trwania turnusu przewidywane są zajęcia kulturalno-oświatowe (teatrzyki, występy dzieci, przedstawienia, ognisko), zajęcia sportowe (zajęcia na stadionie „MKS Granat”).

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big