STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Programy realizowane przez Stowarzyszenie w latach 2007-2009

  • Miejska Dżungla- realizowana od września 2006 do grudnia 2007- fundusz FIO – 75000 zł - całkowity koszt – 1006220,77 zł, celem było nauczenie dzieci radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego
  • Mały Samuraj- wrzesień- grudzień 2007 – 4000 z Urzędu Miasta – nauczenie dzieci bezpiecznych zachowań
  • Program pomocy ofiarom wypadków drogowych- 14000 pozyskanych ze stowarzyszenia „Wspólnie Pomagamy„ z Kielc 2008, całkowity koszt 15384
  • "Dzieciom na przyszłość” – 10.01.-31.12.2008 – Urząd Miasta – 71000 zł – koszt całkowity 133095,01 celem zapewnienie dzieciom opieki dydaktyczno-wychowawczej oraz realizacji oddziaływań profilaktycznych (świetlice, kolonie letnie)
  • Być pewnym- 02.02.-31.12.2009 – Urząd Miasta- 75750 zł –całkowity koszt 153229,50, celem programu było zapewnienie dzieciom opieki dydaktyczno- wychowawczej (świetlice, kolonie letnie)
  • Dam sobie radę – 15.04.15.11.2009 – Urząd Marszałkowski – 7000 zł- celem programu było nauczenie młodzieży szkól gimnazjalnych bezpiecznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  • Bez lęku- maj do 31.12.2009 I część i od stycznia 2010 do 31.12.2010 II część – 147000 zł fundusz FIO – celem jest - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, stanowiącym zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, I etap koszt całkowity planowany 42611 zł w wykonany 46174,63

Ponad to w okresie 2007- 2009

Zorganizowano

2007 – dwie świetlice środowiskowe dla około 60 dzieci z dożywianiem - z UM 31000, całkowity koszt - 45144,66

2008- dwie świetlice środowiskowe dla około 60 dzieci w tym jedna z dożywianiem z UM 49000 zł, całkowity koszt 71499,80 ( Dzieciom na przyszłość)

2009 – dwie świetlice środowiskowe dla około 70 dzieci w tym jedna z dożywianiem oraz klub gimnazjalisty dla około 40 dzieci całkowity koszt - świetlice 61360,68 z dotacji 33750 UM klub gimnazjalisty 10000 dot. UM (Być pewnym)

Zorganizowano kolonie letnie

2008 – kolonie w Firleju 80 uczestników – całkowity koszt 61595,21 dotacja z UM 24000 (Dzieciom na przyszłość)

2009- kolonie letnie w Firleju 88 dzieci- całkowity koszt 81868,82 dotacja z UM 32000 (Być pewnym)

Konferencje i szkolenia 2009

„Zdolni do wychowania”- 2000

„Oswoić ADHD” – 1250,50

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big