STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Sprawozdanie z działalności świetlicy środowiskowej

Zajęcia w świetlicy środowiskowej były prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00.

Jak zawsze starałam się: zapewnić zorganizowana opiekę wychowawczą, udzielać pomocy uczniom w odrabianiu lekcji( w szczególności uczniom słabym i wychowujących się w rodzinach patologicznych), wyrabiać właściwe cech charakteru,, nawyków kulturalnego zachowania, rozwijać uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, przygotowywać do racjonalnego spędzania czasu wolnego.

Dla moich wychowanków szczególnie ważne i lubiane są zajęcia ruchowe. Dlatego też tak dużo czasu zawsze im poświęcam. W ramach tych zajęć prowadziłam zajęcia ruchowe, które miały na celu usprawnić koordynację ruchową u młodszych dzieci, a u starszych ja wzmocnić. Ćwiczenia ruchowe rozwijały również koordynację wzrokową i słuchową. Np. zabawa w sadzenie ziemniaków, łowienie rybek.

Inspiracją do prowadzenia tego rodzaju zajęć, jest moje przekonanie o tym ,że aktywność i ruchliwość należą do charakterystycznych najzupełniej normalnych cech dziecka również w wieku szkolnym. Można zauważyć ,że ruch jest ulubioną formą zajęć dla wielu uczniów, ponieważ pozwala odreagować napięcia ,daje możliwość radosnego i spontanicznego "wyżycia się".

Ćwiczenia ruchowe to doskonała alternatywa i odskocznia dla siedzącego" stylu życia. Wobec długich godzin jakie uczeń spędza w szkolnej ławce lub przed komputerem są wskazaną formą relaksu, dostarczają dzieciom dużo radości, stwarzają możliwość odprężenia .

Zajęcia plastyczne przeprowadziłam różnymi technikami. Zastosowałam między innymi orgiami, kolaż, mokre w mokrym. Wiele czasu poświęcałam zajęciom rozwijającym intelekt i myślenie logiczne.

Na tych zajęciach wychowankowie rozwiązywali krzyżówki, rebusy, testy ortograficzne, kalambury, układali wyrazy nowe z podanych przez wychowawcę.

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big