STOWARZYSZENIE SPOŁECZNE "WZAJEMNA POMOC"

Ważne telefony

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 15.00 tel. 41 25 30 686

Oś.Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Alkoholowych  
oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego
od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 15.00 tel. 41 251 42 85

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konarskiego 20  od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 15.30
tel. 41 25 29 350, 41 25 29 351, 41 25 29 352

Gminna Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 15.30
tel. 41 25 20 165

Gminny Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy
poniedziałek w godz. 16.00 – 19.00 ,
tel. 41 25 20 165

Miejski Ośrodek Pomocy Społeczej, Skarżysko – Kamienna
od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 – 15.00  
tel. 41 25 25035

Punkt Interwencji Kryzysowej przy MOPS
od poniedziałku do piątku w godz.  12.00 – 18.00  
tel. 41 25 20 336

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Kielce
poniedziałek 9 – 17, wtorek – piątek 7.30 – 15.30  
tel. 41 33 24 784, 41 331 25 24, 41 368 50 57, 41 362 68 88   

Mieszkanie Chronione dla Rodziny dotkniętej Przemocą
ul. Wileńska 34
tel. 41 2532 709, 41 25 38 800

Dom Miłosierdzia
ul. Wileńska 34,
tel. 41 2532 709

Punkt przeciwdziałania narkomanii - Stowarzyszenie  „Arka Noego
wtorek, piątek ,  godz. 15.00 – 19.00,
tel. 41 252 02 49/

Straż Miejska,
tel. 41 25 20 193,
telefon alarmowy:986

Komenda Powiatowa Policji
telefony alarmowe:
112, 997, 41 39 51 200, 41 39 51 205

PARTNERZY

 firm 230298 49fd1a big